Historické fotografie boli digitalizované z kópií negatívov uložených v archíve Oravského múzea na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku. Táto skutočnosť sa negatívne prejavila na ich kvalite (šum, neostrosť, zlý kontrast, prípadne farebnosť). Z tohoto dôvodu bolo použitých 319 fotografií z celkového počtu 453.

Fotografie sú z rokov 1958-1984, v každej galérii postupne zoradené od najstarších.

K fotografiám je možné pridať popisky. Dobrovoľníci preto môžu napísať popisky a zaslať ich na adresu webmaster (at) podbiel.sk

V prípade, že nájdete duplikáty, prípadne fotografie, ktoré nie sú z našej obce, oznámte to prosím emailom.

Môže sa stať, že niektoré z fotografií sú zrkadlovo otočené. Túto skutočnosť prosím taktiež oznámte na vyššie uvedený email. Fotografie následne opravíme.

V prípade, že máte doma historické fotografie, predovšetkým z vojnového a predvojnového obdobia, a chceli by ste sa o ne podeliť, je možné nahlásiť túto skutočnosť na vyššie uvedenom emaili, prípadne na obecom úrade. O ich digitalizáciu sa postaráme.

Ďakujeme.

Fotografie v plnej kvalite (bez kompresie, vrátane negatívov) a v plnom rozlíšení (približne 6,5 MPx) sú dostupné na DVD nosiči na obecnom úrade.

Prevádzka sa nachádza v centre obce vedľa Obecného úradu

Otváracie hodiny:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-10:00 8:00-12:00 8:00-12:00 Zatvorené Zatvorené
12:30-14:30 12:30-14:30 12:30-17:00 12:30-14:30 12:30-14:30    

Prevádzka sa nachádza v centre obce oproti autobusovej zastávke smer Trstená a oproti Pečivu švarc

Otváracie hodiny:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
6:00-11:00 6:00-11:00 6:00-11:00 6:00-11:00 6:00-11:00 6:00-10:30 Zatvorené
12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00    

Prevádzka sa nachádza v centre obce vedľa kvetinárstva.

Otváracie hodiny:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:00-12:00 Zatvorené

Prevádzka sa nachádza v centre obce oproti autobusovej zastávke smer Dolný Kubín

Otváracie hodiny:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:00-12:00 Zatvorené

Prevádzka sa nachádza v centre obce vedľa autobusovej zastávky smer Dolný Kubín

Otváracie hodiny:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
6:00-17:00 6:00-17:00 6:00-17:00 6:00-17:00 6:00-17:00 6:00-12:00 Zatvorené

V našej obci je činný už dlhé roky aj Červený kríž. Viete čo je jeho náplňou?

Červený kríž má pomáhať štátnym a verejným orgánom organizovať a rozvíjať mnohostrannú činnosť nielen v čase vojny, ale aj mieru. Počas vojny sa jedná o starostlivosť o ranených a chorých, o civilné obyvateľstvo, o zajatcov a utečencov. V období mieru je to práve pomoc orgánom verejnej správy v humanitárnych oblastiach, pomoc obetiam prírodných katastrof, podpora a rozvoj darcovstva krvi a starostlivosť o utečencov. Patrí tu aj boj proti detským chorobám, hromadné očkoavnie, boj porti hladu a program HIV/AIDS.

Činnosť ČK v našej obci spočíva v každoročnom jarnom upratovaní centra obce, výpomoci pri organizácii Podbielanských folklórnych slávností  a iných akciách v spolupráci s OÚ Podbiel.

Ďalej sa organizujú akcie pre dôchodcov (Hlavne v mesiaci úcty k starším). Pre deti sa každoročne organizuje "Mikuláš". Od roku 2011 sa na konci fašiangov uskutočňuje pochovávanie basy.