Telovýchovná jednota ŠK Podbiel oznamuje priaznivcom futbalu, že v nedeľu 18.septembra 2016 odohrajú naše futbalové mužstvá na ihriskách súperov nasledovné futbalové zápasy:

o 13.00 hod. U15  Bobrov - Podbiel

o 10.30 hod. A-mužstvo Vasiľov - Podbiel

 

Príďte povzbudiť našich hráčov !

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne oznamuje občanom, že dňa 16. septembra 2016 končí činnosť vydávania dokladov (občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy) na oddelení dokladov - pracovisko Nižná nad Oravou, a zároveň oznamuje, že dňom 19. septembra 2016 sa budú doklady vydávať na pracovisku Klientského centra v budove Okresného úradu v Tvrdošíne, Medvedzie č.132.

           Spoločnosť ARRIVA Liorbus a.s, Trstená oznamuje občanom, že v mesiaci december 2016 dôjde k zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave pre obdobie platnosti roku 2017.

           Žiadame preto všetkých občanov, ktorí využívajú tieto autobusové linky, o nahlásenie pripomienok, resp. návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Tieto je potrebné doručiť na Obecný úrad v Podbieli do 16.09.2016.

 

/OcÚ/

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 5. do 9. septembra 2016 budú prebiehať prijímacie skúšky v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

V hudobnom odbore je možné prihlásiť sa do prípravného ročníka na hru na klavíri, husliach, gitare, flaute, akordeóne a na spev…

Prijímacie skúšky sa budú konať v budove ZUŠ v Nižnej vždy v popoludňajších hodinách od 13.00 - 16.00 hod., a v hudobnom odbore pozostávajú z predvedenia dvoch ľubovoľných piesní a skúšky rytmu.

 

riaditeľstvo ZUŠ v Nižnej

Telovýchovná jednota ŠK Podbiel oznamuje priaznivcom futbalu, že v nedeľu 28.augusta 2016 odohrajú naše futbalové mužstvá na domácom ihrisku Pod Pálenicou nasledovné futbalové zápasy:

o 14.00 hod. žiaci Podbiel - Babín

o 16.00 hod. A-mužstvo Podbiel - Babín

 

Príďte povzbudiť našich hráčov !