rezbár Podbiel 41
027 42
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil: 0903 190 239
Web: rezbar-vesely.sk
Otvorené denne 8:00-18:00

rezbár Zámostie 153
Podbiel 027 42
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil: 0908 102 214
Web: rezbar-krska.php5.sk

Starosta obce Podbiel Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

18. októbra 2012 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti obecného úradu

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 4. Úprava rozpočtu obce Podbiel
 5. Schválenie zámennej zmluvy na pozemky pod cestou v lokalite Pod Pálenicou
 6. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN Obce Podbiel č.4/2008 o podmienkach chovu, držania a ochrane psov na území obce Podbiel
 7. Žiadosti:
  a) Spojenej školy internátnej v Námestove o finančný príspevok
  b) Petronely Eliášovej, Podbiel č.305 o odkúpenie pozemku
 8. Interpelácie poslancov a občanov
 9. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Starosta obce

v zast. Slavomír Korčuška

Vzhľadom k tomu, že fotografie zo starej stránky obce sú vo veľmi nízkej kvalite, prosíme občanov, ktorý majú fotografie alebo videá z diania v obci, prípadne iné materiály vhodné na stránku obce, a sú ochotní ich poskytnúť, nech kontaktujú administrátora na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Ďakujeme.

Vždy, keď si sám nevedel rady s nejakým problémom, vybral sa za ním, aby sa poradil. Za roky čo sa už poznali, si spolu vytvorili pekný ľudský vzťah. Vážil si ho pre jeho životnú múdrosť a skúsenosti. Hoci ho mnohí považovali za vzdelanca, sám zostal nekonečne skromný. Býval na samote, vysoko nad dedinou, blízko hory a aj v týchto dobách žil ako pustovník, ktorého ako by už všetci opustili. O jeho rodine nič nevedel. Len dolu v dedine sa pošuškávalo, že všetkých svojich blízkych kedysi stratil pri nejakej vážnej autonehode. Zrejme to ho ovplyvnilo, že sa tu prisťahoval z mesta, kde pred tým žil. Urobil hrubú čiaru za svojou minulosťou, od ktorej sa asi snažil odpútať...

Skončila zima a jarné slniečko už dobre prihrievalo polia v podbieľanskom chotári. Na zvyškoch zabudnutého snehu pod lesom zo severnej strany ale bolo ešte vidieť dostatok čerstvých stôp. Najviac ich tam zanechali kuny Bolo to na rozhraní dlhánskeho a podbieľanského chotára, na samom vrchu Frľovej... Poviete si, že ste ešte kunu na Frľovej nevideli? Nuž, ja som zasa počul, že kuny žijú všade. Veru ma o tom presviedčať netreba, veď všetci máme svoje skúsenosti...