Vážení občania, milé deti,

tak ako každý rok, aj v tomto roku zavíta do našej obce Mikuláš. V stredu 06.decembra 2017 o 15.30 hod. začne so svojim sprievodom obchôdzku po uliciach našej obce. 

Všetky deti nech ho čakajú pred svojimi domami, aby ich mohol Mikuláš obdarovať sladkým balíčkom. O jeho trase cez dedinu Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

P o z v á n k a


Obec Podbiel v zastúpení starostom Slavomírom Korčuškom

Vás pozýva

na spoločné stretnutie vlastníkov pozemkov v lokalitách Mlynisko a Lány, k.ú.Podbiel,
so zástupcami zhotoviteľa pripravovaného projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.Podbiel a zástupcami pozemkového úradu, ktoré sa uskutoční

dňa 03.decembra 2017 (nedeľa)
o 15.00 hod. v kultúrno-športovej hale v Podbieli

za účelom oboznámenia sa so zámerom Obce Podbiel vyporiadať vlastnícke práva k pozemkom v týchto lokalitách obce Podbiel formou jednoduchých pozemkových úprav .

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť!

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

 1. Aktívny mládežník - mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.
 2. Aktívny občan - osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu.
 3. Top starosta / primátor- osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
 4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži - nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
 5. Top čin ľudskosti - významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť: právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017 elektronickou formou na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , do predmetu správy uviesť "ocenenie 2017" alebo písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominačný hárok.

Nominácia musí obsahovať:

 1. pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity a profilovú fotografiu.
 2. pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude 14. decembra 2017.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR a Žilinského samosprávneho kraja. S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Kontakt: Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , www.rmzk.sk

OZNAM Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne 

Nastáva čas chladného a sychravého počasia, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje
obydlia. Toto „vykurovacie obdobie“ je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko sa mnohé domácnosti opäť vracajú k vykurovaniu
pevným palivom, čo je spôsobené najmä zdražovaním plynu a elektrickej energie. Komíny,
dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na ich prevádzkovanie,
vykonávanie kontrol, čistenie, ako aj na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však toto
často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V poslednej dobe najviac
požiarov rodinných domov vzniká práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Vážení spoluobčania,

v rámci prebiehajúceho mikroprojektu „Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel“ si Vás dovoľujeme srdečne pozvať v utorok 31.októbra 2017 na slávnostné uvedenie značenia cykloturistickej trasy v obci Podbiel do užívania. Začiatok je o 14.00 hod. pri novom oddychovom mieste pri rodinnom dome p.Františka Pazúrika. Prineste si aj bicykle. O občerstvenie bude postarané.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
za okres Tvrdošín

 Volebný obvod č. 10

Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany

 1. Miroslav Gabara, PhDr., 39 r., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo, Tvrdošín, Smer - sociálna demokracia,
 2. Milan Hujas, 61 r., živnostník, Trstená, Nový parlament
 3. Daniel Koleják, Ing., 54 r., lesník, Trstená, Smer - sociálna demokracia
 4. Vojtech Koleják, MUDr., 61 r., lekár, Trstená, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 5. Slavomír Korčuška, 43 r., starosta obce, Podbiel, Smer - sociálna demokracia
 6. Milan Kováč, 62 r., invalidný dôchodca, Tvrdošín, Slovenská národná strana
 7. Štefan Kristofčák, Mgr., 54 r., riaditeľ gymnázia, Tvrdošín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 8. Ján Kuboš, Ing., 33 r., konateľ spoločnosti, Nižná, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 9. Milan Kuriak, 47 r., podnikateľ, Tvrdošín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 10. Alojz Lajčin, JUDr., 47 r., starosta obce, Habovka, nezávislý kandidát
 11. Lukáš Lepáček, Bc., 27 r., pedagóg, Tvrdošín, nezávislý kandidát
 12. Eva Loffayová, 50 r., fyzioterapeutka, Trstená, nezávislá kandidátka
 13. Andrej Medvecký, 29 r., SZČO, Tvrdošín, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 14. Ivan Plevík, 46 r., technik automatizácie výroby, Tvrdošín, nezávislý kandidát
 15. František Polakevič, 58 r., vedúci Stavebného obvodu ORAVA, Trstená, nezávislý kandidát
 16. Rastislav Ratulovský, 29 r., živnostník, Tvrdošín, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 17. Jaroslav Rosina, Ing., 53 r., starosta obce, Nižná, nezávislý kandidát
 18. Dominik Svitek, 28 r., čašník, Tvrdošín, Most ‑ Híd
 19. Ivan Šaško, Ing., 71 r., primátor mesta, Tvrdošín, Slovenská národná strana
 20. Dušan Šoltés, Mgr., 49 r., riaditeľ školy, Tvrdošín, nezávislý kandidát
 21. Anton Tabačák, JUDr., Ph.D., 33 r., advokát, Oravský Biely Potok, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany

 1. Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Smer - sociálna demokracia
 2. Peter Cibulka, Mgr., 35 r., dramaturg a manažér, Žilina, nezávislý kandidát
 3. Kristián Hoffmann, Mgr., 40 r., prírodovedec, geograf, Žilina, Strana zelených Slovenska
 4. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 5. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 37 r., právnik a vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín, nezávislý kandidát
 6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc., 64 r., univerzitný profesor, Žilina, Slovenská národná strana
 7. Marián Murín, 50 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
 8. Stanislav Pirošík, 29 r., projektový manažér technických izolácií, Valaská Dubová, Vzdor - strana práce, Komunistická strana Slovenska
 9. Peter Sagan, 33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko