Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, ktorá sa nielen na Slovensku oslavuje ako Deň matiek. Aj Obecný úrad v Podbieli Vám chce tento deň spríjemniť, a preto Vás pozýva, milé mamy a staré mamy, v nedeľu 08.mája 2016 o 14.00 hod. do kultúrno-športovej haly v Podbieli na oslavu Vášho sviatku. O príjemný kultúrny program sa postarajú deti Základnej školy s materskou školou v Podbieli, deti tanečného odboru Súkromnej ZUŠ M.Rosinu, Ženská spevácka skupina Senková a ĽH Oravská muzika. Bude pripravené aj malé občerstvenie.

Všetky ste srdečne vítané !

Dňa 18. - 21. apríla 2016

Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Kraľovany - Trstená v dňoch 18.-21. apríla 2016 prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z tohto dôvodu pripravila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. nasledovné opatrenia v železničnej osobnej doprave:

 • Dňa 18.4.2016
  vlak č. 7903 bude v úseku Dolný Kubín - Trstená nahradený náhradnou autobusovou dopravou (NAD)
  vlaky č. 7905, 7907, 7906, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7915, 7914, 7917, 7916, 7919, 7918 a 7921 budú v úseku Kraľovany - Trstená nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 19.4.2016 
  Všetky vlaky v úseku Kraľovany - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 20.4.2016 
  Všetky vlaky v úseku Kraľovany - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 21.4.2016 
  vlaky č. 7901, 7951, 7950, 7903, 7900, 7952, 7953, 7902, 7905, 7904, 7907, 7906, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7915, 7914, 7917, 7916 a 7918 budú v úseku Kraľovany - Trstená nahradené autobusovou dopravou.

Ďalšie podrobnosti.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).“ Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Čítať ďalej...

Uhoľné sklady Anna Koleštíková UKO Tvrdošín oznamujú svojim zákazníkom začiatok JARNEJ AKCIE!

Ponúkame: hnedé uhlie Bílina, čierne uhlie, ekohrášok, koks, brikety za najnižšie ceny v roku!…

Okrem zlacneného uhlia máme aj výrazné zľavy na doprave!

Pri nákupe uhlia nad 20 metrákov dostanete darček- PEPO a KOMINÍČEK.

V ponuke aj dunajský piesok a štrky rôznych frakcií!

Bližšie informácie o jarnej akcii uhoľných skladov Anna Koleštíková UKO Tvrdošín na tel.č. 043/5322411 a 043/5322077 alebo mob.: 0903 527 356, 0918 521 102, alebo na stránke www.uko.sk

 

ZŠ s MŠ v Nižnej pozýva všetkých rodičov na DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ, ktorý sa uskutoční 13. apríla 2016.

Pozývame Vás na vyučovacie hodiny, počas ktorých si ktokoľvek z rodičov, ale aj priateľov školy môže slobodne nazrieť na vyučovací proces, kde deti ukážu čo vedia z jednotlivých predmetov, ako pracujú v skupinách, riešia problémy, navzájom si pomáhajú…

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Nižnej

V sobotu 19. marca 2016 sa výnimočného životného jubilea 100 rokov dožila naša spoluobčianka p. Františka Brunčiaková. K tejto mimoriadnej udalosti jej prišli zagratulovať aj zástupcovia obce Podbiel, členovia sociálnej komisie a Ženská spevácka skupina Senková. Po zápise do pamätnej knihy si v príjemnej atmosfére všetci zasievali niekoľko ľudových piesní a oslávenkyni zaželali ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov.

foto: Viera Ursínyová