Telovýchovná jednota ŠK Podbiel oznamuje priaznivcom futbalu, že v nedeľu 28.augusta 2016 odohrajú naše futbalové mužstvá na domácom ihrisku Pod Pálenicou nasledovné futbalové zápasy:

o 14.00 hod. žiaci Podbiel - Babín

o 16.00 hod. A-mužstvo Podbiel - Babín

 

Príďte povzbudiť našich hráčov !

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií…

Ambulancia MUDr. Chromého oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie podlahy ambulancie nebude ordinovať od pondelka 22. augusta do piatku 26. augusta 2016. Akútne stavy vybaví ambulancia MUDr.Fukasa na Medvedzí. Predpisy liekov si, prosím, vybavte ešte tento týždeň do piatku 19.8.2016. 

Ďakujeme za pochopenie. 

MUDr.Chromý

V zmysle ustanovenia § 31 ods.2 písm.t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne:

dňa 09.08.2016 (utorok) od 8:00 hod. do 20:00 hod. 

 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. pre nasledovné odberné miesta:

0-18, 20-22, 24, 26-36, 38-44, 46-57, 59, 61-62, 64-65, 67-80, 82-87, 89-95, 97-101, 103-106, 109-111, 113-122, 124-125, 127-132, 136-165, 169-189, 191-192, 194-223, 225-251, 253-385, 387-392, 394, 399, 404-409, 411-416, 418, 420, 423-424, 426, 428, 431, 434-435, 439-440, 445-447, 450, 459, 464-469, 471-472, 514, 580, 842, 852, 886, 942, 976, 1136, 1137, 1138, 1172, 1173, 9973, 9988, 9989, 9996.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Pavol Pekár, riaditeľ sekcie Dispečingy, SSE- Distribúcia, a.s.

Vybavuje linka 0800 159 000