„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Podbiel“ bola ukončená v mesiaci jún 2016. Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obci Podbiel prispel k zefektívneniu nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. V rámci osvety a publicistiky prinášame túto informáciu aj na webovej stránke obce Podbiel prostredníctvom snímky pamätnej tabule vyrobenej pri príležitosti ukončenia realizovanej modernizácie verejného osvetlenia v obci.

Technické služby Ružomberok žiadajú občanov našej obce, aby v deň vývozu komunálneho odpadu z domácností vykladali svoje smetné nádoby na verejné priestranstvo pred svojimi rodinnými domami tak, aby boli prístupné z miestnej komunikácie. V opačnom prípade nebude nádoba vysypaná. Zároveň je každý majiteľ kuka nádoby povinný mať túto označenú farebnou nálepkou podľa frekvencie odvozu odpadu a číslom domu.

Za porozumenie ďakujeme! 

Milé deti !

Kultúrna a športová komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Podbieli v spolupráci s Obecným úradom v Podbieli a organizáciami pracujúcimi v našej obci Vás všetky srdečne pozýva na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa bude konať túto sobotu 04. júna 2016 od 11.00 hod. na štadióne Pod Pálenicou. Pre deti bude pripravený bohatý program, guľáš a sladká odmena. O 14.00 h. bude tombola a o 14.30 h. prekvapenie pre všetky deti. V prípade nepriaznivého počasia sa celá akcia uskutoční v kultúrno-športovej hale.

Tešíme sa na Vás ! 

 

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, ktorá sa nielen na Slovensku oslavuje ako Deň matiek. Aj Obecný úrad v Podbieli Vám chce tento deň spríjemniť, a preto Vás pozýva, milé mamy a staré mamy, v nedeľu 08.mája 2016 o 14.00 hod. do kultúrno-športovej haly v Podbieli na oslavu Vášho sviatku. O príjemný kultúrny program sa postarajú deti Základnej školy s materskou školou v Podbieli, deti tanečného odboru Súkromnej ZUŠ M.Rosinu, Ženská spevácka skupina Senková a ĽH Oravská muzika. Bude pripravené aj malé občerstvenie.

Všetky ste srdečne vítané !

Dňa 18. - 21. apríla 2016

Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Kraľovany - Trstená v dňoch 18.-21. apríla 2016 prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z tohto dôvodu pripravila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. nasledovné opatrenia v železničnej osobnej doprave:

 • Dňa 18.4.2016
  vlak č. 7903 bude v úseku Dolný Kubín - Trstená nahradený náhradnou autobusovou dopravou (NAD)
  vlaky č. 7905, 7907, 7906, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7915, 7914, 7917, 7916, 7919, 7918 a 7921 budú v úseku Kraľovany - Trstená nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 19.4.2016 
  Všetky vlaky v úseku Kraľovany - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 20.4.2016 
  Všetky vlaky v úseku Kraľovany - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 21.4.2016 
  vlaky č. 7901, 7951, 7950, 7903, 7900, 7952, 7953, 7902, 7905, 7904, 7907, 7906, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7915, 7914, 7917, 7916 a 7918 budú v úseku Kraľovany - Trstená nahradené autobusovou dopravou.

Ďalšie podrobnosti.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).“ Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.