Na 6. december – Mikuláša sa tešia všetky deti. Ani tento rok nebol iný a Mikuláš s anjelmi prišiel aj medzi deti do materskej školy. Čakali na neho so zatajeným dychom. Na tento deň sa pripravovali svedomito a dlho, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko sa naučili. Ukázali mu, že jeho balíčky plné sladkostí si naozaj zaslúžia. Mikuláš deti pochválil za pekný program, rozdal im balíčky a nezabudol im pripomenúť, že majú poslúchať a správať sa k sebe priateľsky nielen počas vianočných sviatkov, ale aj po celý nasledujúci rok.

Na tomto mieste chcem poďakovať p. Jozefovi Zemančíkovi z Oravského Bieleho Potoka, ktorý finančne prispel materskej škole. Z týchto finančných prostriedkov boli deťom navštevujúcim materskú školu v Podbieli zakúpené mikulášske balíčky.

Všetkým deťom a zamestnancom prajem pokojné prežitie najkrajších sviatkov v roku, radosť v srdci, pokoj na duši a úsmev na tvári.

                                                                                   Mgr.Silvia Lukáčiková

 

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, predložil v súlade s § 9 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") Správu o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK".

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods.2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a taktiež na adrese:

http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov

Písomné stanovisko je možné doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.M.R.Štefánika č.1, 010 01  Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 03.01.2017 o 10.00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49  Žilina.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Podbieli oznamuje, že všetky poplatky za pobyt žiaka v ŠKD, dieťaťa v MŠ a za stravu v ŠJ sa budú môcť uhrádzať od 01.01.2017 už len priamo na bankový účet školy ( nie v hotovosti). Všetky potrebné informácie Vám oznámi riaditeľka školy, zástupkyňa školy pre MŠ alebo vedúca školskej jedálne. Svoje dotazy môžete posielať aj e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na tel.č.: ZŠ - 53810448, MŠ - 5381034, ŠJ - 5381034.

 

Vážení občania, milé deti,

tak ako každý rok, aj v tomto roku zavíta do našej obce Mikuláš. V sobotu 03.decembra 2016 o 11.00 hod. začne so svojim sprievodom obchôdzku po uliciach našej obce. 

Všetky deti nech ho čakajú pred svojimi domami, aby ich mohol Mikuláš obdarovať sladkým balíčkom. O jeho trase cez dedinu Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Pánu Bohu, ktorý riadi časy a udalosti, si v týchto dňoch uvedomujeme, že sa náš život odvíja vo významných časoch. O niekoľko dní sa v Cirkvi ukončí mimoriadny rok milosrdenstva, ktorý sme prežili v znamení milosrdnej Božej lásky. Usilovali sme sa zorganizovať viaceré pekné podujatia, ktoré nám pripomínali a pomáhali osvojiť si duchovné posolstvo tejto témy, ktorú nám do pozornosti dal Svätý Otec František.

Vedeli ste, že v Námestove spadol meteorit? Alebo, že Oravský hrad je najkrajší na Slovensku? Naša história je pestrá, no bohužiaľ o nej vieme strašne málo. V Kultúrnom dome Námestovo sa preto už v decembri uskutoční prvá veľká výstava Oravskej histórie na Slovensku. Zapojiť sa môžete aj Vy!

Oslovte svojich starých rodičov a susedov – ak vlastnia naozaj starý predmet hodný vystavenia na tejto výstave, zavolajte nám alebo pošlite SMS a my sa Vám ozveme.

Každý prepožičaný predmet sa zaradzuje do súťaže o 200 eur! Viac informácií získate a Váš artefakt prihlásite na telefónnom čísle 0911 383 667.

Hovorí sa: „Kto nepozná svoju minulosť je odsúdený prežiť ju znova.“ Od 1.decembra 2016 do 31.januára 2017 máte preto jedinečnú príležitosť vidieť staré historické predmety a knihy, obrazy, dokumentárne filmy o Orave a spoznať dobu v ktorej žili naši predkovia.

Tešíme sa na Vás !

S pozdravom

Miroslav Škombár a Miro Jagnešák

Flexhouse s.r.o. Námestovo

kontaktujte nás/0911 383 667