V sobotu 23.januára 2016 sa bude v našej obci od 11.00 hod.konať tradičná obchôdzka po dedine so Slameníkom. Kto má záujem zapojiť sa do sprievodu, stretnutie účastníkov je o 10.45 hod. pred kultúrno-športovou halou.

Zábava - maškarný ples začne o 19.00 hod. v KŠH, kde budú pripravené gazdovské stoly, súťaže, tombola, tradičné majstrovstvá v čistení zemiakov a ďalší pestrý program. Do tanca hrá DJ Anonym.

V decembri minulého roka 2015 Obec Podbiel podpísala zmluvu s Ministerstvom hospodárstva SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci v hodnote 34.121,08 eur. Projekt s názvom „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Podbiel“ je realizovaný z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ v rámci programového obdobia 2007-2013.

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia sa bude realizovať na území celej obce. Zahŕňa výmenu existujúcich svietidiel a vodičov, doplnenie nových svetelných bodov v existujúcej sieti verejného osvetlenia a výmenu troch rozvodových skríň.

Celý projekt bude dokončený do 30.06.2016.

Slavomír Korčuška
starosta obce

Vlajka Europskej unieOperacny program konkurencieschopnost a hospodarsky rastMiniserstvo hospodarstva Slovenskej Republiky

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI.

Technické služby mesta Ružomberok oznamujú občanom, že z logistických dôvodov nebude možné uskutočňovať vývoz komunálneho odpadu v našej obci tak, ako je to spracované v kalendári na rok 2016, ktorý ste obdržali do domácností. Harmonogram vývozov sa teda mení na každý párny týždeň v pondelok podľa nasledujúcej tabuľky:

rok 2016

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

nálepka žltá

11.

25.

8.

22.

7.

21.

4.

18.

2.

16.

30.

13.

27.

11.

25.

8.

22.

5.

19.

 

3.

17.

31.

14.

28.

12.

27.

nálepka

modrá

11.

8.

7.

4.

2.

30.

27.

25.

22.

19.

17.

14.

12.

HARMONOGRAM realizácie separovaného zberu v obci Podbiel na rok 2016

rok 2016

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

 

13.

10.

9.

13.

11.

8.

13.

10.

14.

12.

9.

7.

Obecný úrad v Podbieli Vás srdečne pozýva

na XVII.reprezentačný ples obce Podbiel, ktorý sa uskutoční 30.januára 2016 o 19.00 hod.

v kultúrno-športovej hale v Podbieli. Vstupenku v cene 38,- € pre dve osoby si môžete zakúpiť na obecnom

úrade v úradných hodinách.

 

Úspešný štart do nového roku 2016, veľa zdravia, šťastia,

osobných a pracovných úspechov

Vám želá

 

 kolektív Obecného úradu v Podbieli.

Občianske združenie Starí Slovania Vás pozýva na tradičnú Silvestrovskú zabíjačku, ktorá sa bude konať 31.decembra 2015 so začiatkom o 10.00 h. pri kultúrno-športovej hale v Podbieli. O veselú zábavu a občerstvenie bude postarané. 

Krásne vianočné sviatky plné pohody a lásky

                   Vám želá

kolektív Obecného úradu v Podbieli.

Vážení spoluobčania, milí darcovia,

z celého srdca Vám všetkým ďakujem za prejavenú pomoc a podporu, akou ste našej rodine pomohli počas nedeľnej akcie Vianoce pre Riška. Všetky Vaše príspevky si veľmi vážim a budú použité pre potreby môjho syna Richarda. Prajem Vám, nech nadchádzajúce Vianoce prežijete v láske v kruhu svojich najbližších a do nového roka Vám želám najmä veľa zdravia, pretože to je pre spokojný život to najdôležitejšie. Ešte raz veľké ĎAKUJEM. 

Tatiana Opaterová