Dňa 6.12.2012 bude pod hlavičkou červeného kríža chodit po obci Podbiel Mikuláš

Základná škola s materskou šolou v Podbieli oznamujú, že sa nezúčastnia neobmedzeného štrajku učiteľov a nepedagogických pracovníkov začínajúceho v Pondelok 26.11.2012

Dňa 24.11.2012 (Sobota) sa pri príležitosti 5. výročia obnovenia činnosti detského folklórneho súboru Podbielan uskutoční výročné vystúpenie. Začiatok o 17:00 vo veľkej sále kultúrno-šporotvej haly v Podbieli. Všetci ste srdečne pozvaní.

Dňa 24.11.2012 (Sobota) sa v malej sále kultúrno-šporotvej haly uskutoční Katarínska zábava. Začiatok acie je o 20:30. Všetci ste srdečne pozvaní.

rezbár Podbiel 41
027 42
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil: 0903 190 239
Web: rezbar-vesely.sk
Otvorené denne 8:00-18:00

rezbár Zámostie 153
Podbiel 027 42
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil: 0908 102 214
Web: rezbar-krska.php5.sk

Starosta obce Podbiel Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

18. októbra 2012 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti obecného úradu

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 4. Úprava rozpočtu obce Podbiel
 5. Schválenie zámennej zmluvy na pozemky pod cestou v lokalite Pod Pálenicou
 6. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN Obce Podbiel č.4/2008 o podmienkach chovu, držania a ochrane psov na území obce Podbiel
 7. Žiadosti:
  a) Spojenej školy internátnej v Námestove o finančný príspevok
  b) Petronely Eliášovej, Podbiel č.305 o odkúpenie pozemku
 8. Interpelácie poslancov a občanov
 9. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Starosta obce

v zast. Slavomír Korčuška