Drevený rímsko-katolícky gotický kostolík. Najstaršia zachovaná stavebná pamiatka na hornej Orave z druhej polovice 15. stor. Odborná rekonštrukcia a reštaurácia kostola bola v roku 1993 ocenená plaketou Europa Nostra a kostol bol ako národná kultúrna pamiatka zapísaný do európskeho kultúrneho dedičstva. Otvorené od 1.6 do 30.9 od 9:00 do 17:00. Mimo sezóny na objednávku.

Trvalá expozícia 240 diel maliarky Márie Medveckej a príležitostné expozície sú inštalované v klasicistickej kúrii z 19. storočia.
Otvorené od 1.4 do 30.9 okrem pondelka od 10:00 do 16:00

Kontakt: 043/5322793

Objekt je situovaný v obci Jasenová, vedľa cestného ťahu Ružomberok – Dolný Kubín. Je to typická dolnooravská usadlosť stredného roľníka z polovice 19. storočia. Objekt s dvorom tvorí uzavretý celok. Svojim vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a rástol veľký slovenský prozaik – realista Martin Kukučín.
Otvorené denne okrem pondelka od 15.4 do 31.10. V zimnom období len ohlásené návštevy.

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy situovaná v objekte hájovne na Slanej Vode v Oravskej Polhore, kde bola aj napísaná. Časť interiéru je rekonštrukciou pôvodnej hájnickej izby, časť sleduje vznik básnickej skladby. V susednom objekte je expozícia života a diela Mila Urbana.
Otvorené denne okrem pondelka

Kontakt: 043/5864780

Oravská galéria - Župný dom v Dolnom Kubíne.

Župný dom je pôvodne baroková budova zo 17. stor. Nachádza sa na historickom Hviezdoslavovom námestí. Sú tu umiestnené trvalé expozície:

  • Staré umenie 15. -19. stor.
  • Slovenské výtvarné umenie 20. stor.
  • Tradičné ľudové umenie
  • Ikony

Okrem toho Oravská galéria príležitostne inštaluje krátkodobé expozície.

Otvorené celoročne denne okrem pondelka od 10:00 do 17:00.

Kontakt: 043/5863212

Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade, Námestovo

V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie, ktoré sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy.

Zahŕňa štátne prírodné rezervácie: Babia hora, Sosnina, Pilsko, Klinské rašelinisko, Tisovnica, Paráč

Chránené prírodné pamiatky: Hviezdoslavova aleja, Slanický ostrov, Vtáčí ostrov

Geomorfologický celok: Podbeskydská vrchovina, Podbeskydská brázda, Oravské Beskydy, Oravská kotlina, Oravská Magura

Informačné stredisko: Bernolákova 408, 029 01 Námestovo

Nevysoké pohorie na severe Liptova, ktoré ponúka bohaté možnosti na turistiku a skrýva nádherné doliny. Jeho dominantou je do diaľky sa týčiaci Veľký Choč.

Chočské vrchy ponúkajú bohatý výber zaujímavostí prírodovedného charakteru, oddychu v lone málo narušenej prírody i rekreačného vyžitia na jeho úpätí. Geologicky tvoria podložie Chočských vrchov druhohorné vápence a dolomity. Prevažuje tu členitý reliéf s bohatou škálou skalných útvarov a krasových javov. V južnej časti pohoria sa nachádzajú geologické zlomy s výskytom minerálnych a termálnych prameňov.