Výnimočnosť malebnej dedinky, obce Podbiel s cca 1300 obyvateľmi spočíva v jej bohatej histórii. Jej význam podčiarkuje aj miesto jej polohy. Obec Podbiel je oravská obec severného Slovenska, ležiaca na starej kupeckej ceste, známej aj ako jantárová cesta, či stará soľná cesta, ktorá od nepamäti, už pred keltským osídlením Oravy sa vinula popri rieke Orava dolu, smerom cez terajšiu obec Malatiná a cez malatinský priesmyk na Liptov.

2017

 

2016

Info vo vestníku.

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file vysledky bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file Vysvetlenie SP2 bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file Vysvetlenie SP1 bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file Otváranie Ostatné bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file Otváranie Kritériá bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file H - JED - formular bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file G - Podmienky účasti bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file F - Návrh na plnenie kritérií bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file E - projektová dokumentácia bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file D - Obch.podm. dodania predmetu zákazky - Zmluva o dielo bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file D - Obch.podm. dodania predmetu zákazky - Príloha č.1 bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Excel file C- výkaz výmer bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file B - Opis predmetu zákazky bytes 1970-01-01 01:00:00
An Adobe Acrobat file A - Pokyny na zhotovenie ponuky bytes 1970-01-01 01:00:00