Vo svetle tohto radostného sviatku nech je Vám slávenie Veľkej noci prameňom lásky a pokoja.

Zo srdca želá kolektív OcÚ v Podbieli.

Obecný úrad v Podbieli oznamuje občanom, že v pondelok 12.marca 2018 bude v našej obci uskutočňovaný vývoz zmesového komunálneho odpadu z domácností. Vyvážať sa budú smetné nádoby so žltou nálepkou.

Ešte minulý rok sa Obec Podbiel zapojila do výzvy Akvizícia knižníc vyhlásenej Fondom na podporu umenia. Ide o podporu nákupu knižničného fondu pre knižnicu, ktorá je zaregistrovaná v Zozname knižníc Slovenskej republiky. S projektom pod názvom "Nákup knižničného fondu pre Miestnu knižnicu v Podbieli č.3998/2000-400/1143" pre našu knižnicu sme boli úspešní a dostali sme dotáciu vo výške 1.000 €. Samozrejme sme sa na nákupe nových kníh museli podieľať aj spolufinancovaním z obecného rozpočtu, a to vo výške 5 %. Z tejto dotácie sme do našej knižnice zakúpili 114 nových knižných výtlačkov. Verím, že aktualizácia a doplnenie nášho knižničného fondu novou náučnou, krásnou a odbornou literatúrou pre deti, mládež, strednú generáciu a dôchodcov bude ďalej rozvoj čitateľské návyky a informačnú gramotnosť detí a mládeže a skvalitnení poskytované výpožičné služby. (ocú)

Organizovať akékoľvek podujatie len preto, aby sa všetci účastníci dobre zabavili, zasúťažili si, odniesli si domov množstvo cien a mať z toho iba dobrý pocit už v súčasnej dobe nie je „in“.
Presne takto to však už po niekoľkýkrát urobila partia nadšených rodičov zo športového klubu Oravaman Nižná a zorganizovala 4. ročník Oravaman lyžiarskych pretekov O cenu Ski centrum Uhliská v obrovskom slalome. Krásne slnečné počasie, pár stupňov pod nulou, krajinka zasnežená nádherne ako z gýčového turistického plagátu, zamestnancami Ski centra perfektne upravená zjazdovka priam lákali a pritiahli na lyže či snowboard neuveriteľných 190 pretekárov nielen z Oravy, ale aj z okolia Žiliny, Osčadnice a dokonca aj z hlavného mesta. Súťažilo sa v dvoch úrovniach. Najmladšie deti kategórie Baby a Superbaby si zmerali svoje sily na lyžiach na menej náročnej trati a slalomom zdolávali veselé bránky s postavičkami zvierat. Celkovo súťažilo 54 detí vo veku 4 – 7 rokov. Starší pretekári si už vyskúšali profesionálne postavenú 700-metrovú trať a museli obísť všetkých 32 bránok. Perfektne na vysokej úrovni ju vystavali tréneri Martin a Dušan Lukačšíkovci. Nezľakli sa jej mladší či starší žiaci ani odvážlivci na snowboardoch, ale ani 10 mamičiek a 20 ockov v kategóriách Mamka a Ocko sa nenechalo zahanbiť a predviedlo pred svojimi ratolesťami bravúrne výkony.