Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne oznamuje občanom, že dňa 16. septembra 2016 končí činnosť vydávania dokladov (občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy) na oddelení dokladov - pracovisko Nižná nad Oravou, a zároveň oznamuje, že dňom 19. septembra 2016 sa budú doklady vydávať na pracovisku Klientského centra v budove Okresného úradu v Tvrdošíne, Medvedzie č.132.

           Spoločnosť ARRIVA Liorbus a.s, Trstená oznamuje občanom, že v mesiaci december 2016 dôjde k zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave pre obdobie platnosti roku 2017.

           Žiadame preto všetkých občanov, ktorí využívajú tieto autobusové linky, o nahlásenie pripomienok, resp. návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Tieto je potrebné doručiť na Obecný úrad v Podbieli do 16.09.2016.

 

/OcÚ/

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 5. do 9. septembra 2016 budú prebiehať prijímacie skúšky v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

V hudobnom odbore je možné prihlásiť sa do prípravného ročníka na hru na klavíri, husliach, gitare, flaute, akordeóne a na spev…

Prijímacie skúšky sa budú konať v budove ZUŠ v Nižnej vždy v popoludňajších hodinách od 13.00 - 16.00 hod., a v hudobnom odbore pozostávajú z predvedenia dvoch ľubovoľných piesní a skúšky rytmu.

 

riaditeľstvo ZUŠ v Nižnej

Telovýchovná jednota ŠK Podbiel oznamuje priaznivcom futbalu, že v nedeľu 28.augusta 2016 odohrajú naše futbalové mužstvá na domácom ihrisku Pod Pálenicou nasledovné futbalové zápasy:

o 14.00 hod. žiaci Podbiel - Babín

o 16.00 hod. A-mužstvo Podbiel - Babín

 

Príďte povzbudiť našich hráčov !

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií…

Ambulancia MUDr. Chromého oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie podlahy ambulancie nebude ordinovať od pondelka 22. augusta do piatku 26. augusta 2016. Akútne stavy vybaví ambulancia MUDr.Fukasa na Medvedzí. Predpisy liekov si, prosím, vybavte ešte tento týždeň do piatku 19.8.2016. 

Ďakujeme za pochopenie. 

MUDr.Chromý