ČísloNázov nariadeniaÚčinnosť odDátum zverejneniaZrušené čím
1Adobe Acrobat iconO podrobnejších podmienkach výrubu drevín25/1/200825/1/2008
11Adobe Acrobat iconPríloha č. 1 k VZN 1/2008: Záznam o poučení žiadateľa o výrub drevín (čl.5 ods.4)<" title="4)<">Príloha č. 1 k VZN 1/2008: Záznam o poučení žiadateľa o výrub drevín (čl.5 ods.4)25/1/200825/1/2008
12Adobe Acrobat iconPríloha č. 2 k VZN 1/2008: Splnomocnenie na vykonanie kontroly dodržiavania podmienok výrubu drevín (čl.5 ods.2)<" title="2)<">Príloha č. 2 k VZN 1/2008: Splnomocnenie na vykonanie kontroly dodržiavania podmienok výrubu drevín (čl.5 ods.2)25/1/200825/1/2008
13Adobe Acrobat iconPríloha č. 3 k VZN 1/2008: Povolenie na odvoz drevnej hmoty mimo vývozný deň (čl.4 ods.2)<" title="2)<">Príloha č. 3 k VZN 1/2008: Povolenie na odvoz drevnej hmoty mimo vývozný deň (čl.4 ods.2)25/1/200825/1/2008
2Adobe Acrobat iconO určení výšky mesačného príspevku1/8/20081/8/2008
3Adobe Acrobat iconO záväznej časti Územného plánu Obce Podbiel1/8/20081/8/2008
4Adobe Acrobat iconO podmienkach chovu, držania a ochrane psov na území obce Podbiel26/9/200826/9/2008
5Adobe Acrobat iconO určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Podbiel26/9/200826/9/2008
6Adobe Acrobat iconO dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podbiel12/12/200812/12/2008
7Adobe Acrobat iconO ostatných miestnych daniach na území obce Podbiel12/12/200812/12/2008
8Adobe Acrobat iconO miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady12/12/200812/12/2008
9Adobe Acrobat iconO poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia12/12/200812/12/2008
10Adobe Acrobat iconO poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom v Podbieli12/12/200812/12/2008