ČísloNázov nariadeniaÚčinnosť odDátum zverejneniaZrušené čím
6Adobe Acrobat iconVZN 6/2015o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi27/12/201511/12/2015
5Adobe Acrobat iconVZN 5/2015o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady27/12/201511/12/2015
4Adobe Acrobat iconVZN 4/2015o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry27/12/201511/12/2015
3Adobe Acrobat iconVZN 3/2015o vodení, držaní a chove psov31/1/201431/1/2014
2Adobe Acrobat iconVZN 2/2015o určení miesta a času zápisu dieťaťa23/1/201523/1/2015
1Adobe Acrobat iconVZN 1/2015o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok7/1/20157/1/2015