ČísloNázov nariadeniaÚčinnosť odDátum zverejneniaZrušené čím
1Adobe Acrobat iconVZN 1/2016o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Podbiel8/4/20168/4/2016
2Adobe Acrobat iconVZN 2/2016o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Podbiel8/4/20168/4/2016
3Adobe Acrobat iconVZN 3/2016o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku, o spôsobe jej náhradného zásobovania, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o znežkodnovaní obsahu žúmp21/10/201621/10/2016
4Adobe Acrobat iconNávrh VZNo výruboch
5Adobe Acrobat iconNávrh VZNo spôsobe náhradného zásobovania