Dňa 28.12.2013 sa v kultúrno-športovej hale v Podbieli uskutoční florbalový turnaj. Podrobné informácie a prihlášky je možné získať u Lukáša Kudzbela