OKTÓBER – mesiac úcty k starším
P o z v a n i e

Vážení dôchodcovia, srdečne Vás pozývame na tradičné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční
v piatok 12.októbra 2018 o 17.00 hod. v kultúrno-športovej hale v Podbieli. O občerstvenie a dobrú zábavu bude postarané.
Do tanca zaspieva Marián Vlčák. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť!

P o z v a n i e

Vážení dôchodcovia, srdečne Vás pozývame na tradičné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v piatok 12.októbra 2018 o 17.00 hod. v kultúrno-športovej hale v Podbieli. O občerstvenie a dobrú zábavu bude postarané. Do tanca zaspieva Marián Vlčák.
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť!

Obec Podbiel uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Miroslav Bachynec, JUDr., 67 r., advokát, Strana zelených Slovenska
2. Dušan Dvorský, 57 r., skladník, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Dávid Kanderka, Mgr., 31 r., operačný pracovník, nezávislý kandidát
4. Jozef Konfala, 39 r., stolár, Národná koalícia
5. Jozef Korčuška, 41 r., SZČO, SMER – sociálna demokracia
6. Jozef Krupa, 61 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Ľubomír Kuboš, JUDr., 32 r., advokát, SMER – sociálna demokracia
8. Pavol Kudzbel, Bc., 57 r., predseda pozem.spol., nezávislý kandidát
9. Jozef Lukaček, 60 r., robotník, Slovenská národná strana
10. Jozef Mačňák, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
11. Rastislav Malatinka, 38 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
12. Lucia Mäsiarová, Mgr., 32 r., konateľka, Národná koalícia
13. Ján Poštek, 63 r., technik, SMER – sociálna demokracia
14. Michal Sitek, 34 r., manažér skladu a logistiky, nezávislý kandidát
15. Miroslav Tomaga, 36 r., vodič, Národná koalícia


Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

V Podbieli 20.09.2018

Obec Podbiel uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :


1. Slavomír Korčuška, 44 r., starosta, SMER – sociálna demokracia

2. Ján Sitek, Ing., 62 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát

V Podbieli 20.09.2018