Oznamujeme Vám, že v dňoch 22. mája až 16. júna v čase od 13:00 do 16:30 sa uskutočnia prijímacie skúšky na štúdium na našej škole.

Uchádzať sa môžete o štúdium v týchto odboroch:

 • hudobný
 • výtvarný
 • tanečný
 • literárno-dramatický

V hudobnom odbore si máte možnosť vybrať z nasledujúcich predmetov:

 • hra na klavíri
 • hra na gitare
 • hra na husliach
 • hra na flaute
 • hra na saxofóne
 • hra na akordeóne
 • spev

Tešíme sa na Vás !

Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej 

 

 

 

Vývoz papiera z podomového vrecového zberu sa v našej obci uskutoční v utorok 30. mája 2017. Vrecia s papierovým odpadom bude potrebné vyložiť na viditeľné a prístupné miesto už od ranných hodín (výjazd zberových vozidiel o 6:00).

Do odpadového vreca na papier patrí:

– novinový papier, reklamné letáky, časopisy, knihy bez tvrdého obalu, kancelársky papier, kartón, lepenka a podobne.

Do odpadového vreca na papier nepatrí:

– znečistený papier alebo lepenka, papier kontaminovaný nebezpečnými látkami (farby, oleje), mastný papier, TETRA-PACK, použité vreckovky a utierky a podobne.

Obecný úrad v Podbieli oznamuje občanom, ktorým nie je ľahostajná naša obec a jej okolie, a organizáciám, ktorým poskytol dotáciu na činnosť, že brigáda pod názvom "Vyčistime si svoju dedinu" sa bude konať túto sobotu 27.mája 2017 so začiatkom o 14.00 hod. pred Obecným úradom v Podbieli. So sebou si prineste pracovné rukavice. O občerstvenie vo forme dobrého guľáša bude postarané.

Vo štvrtok 27. 04. 2017 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

 

Vývoz papiera z podomového vrecového zberu sa v našej obci uskutoční až 30. mája 2017. Vrecia s papierovým odpadom bude potrebné vyložiť na viditeľné a prístupné miesto už od ranných hodín (výjazd zberových vozidiel o 6:00).

Do odpadového vreca na papier patrí:

– novinový papier, reklamné letáky, časopisy, knihy bez tvrdého obalu, kancelársky papier, kartón, lepenka a podobne.

Do odpadového vreca na papier nepatrí:

– znečistený papier alebo lepenka, papier kontaminovaný nebezpečnými látkami (farby, oleje), mastný papier, TETRA-PACK, použité vreckovky a utierky a podobne.

Ambulancia MUDr. Chromého oznamuje občanom, že z dôvodu PN nebude ordinovať obidva štvrtky t.j. 19.1. a 26.1.2017.

Akútne stavy zastupuje ambulancia MUDr. Fukasa na Medvedzí.

 

Ďakujeme za pochopenie !

 

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko a možno jedno z nich bude práve vo vašom okresnom meste.

Ihrisko Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 €.

https://zihadielko.lidl.sk/

Informácia Okresného úradu Žilina, Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina o prejazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine  od dňa 24. decembra 2016 do 13. januára 2017 v súvislosti s realizáciou projektu sanácie skalného brala pod hradom Strečno:

 

V OBDOBÍ OD 24. DECEMBRA 2016 DO 13. JANUÁRA 2017 BUDE CESTA I/18 V STREČNIANSKEJ ÚŽINE PREJAZDNÁ BEZ OBMEDZENÍ. 

SANAČNÉ PRÁCE NA SKALNOM BRALE POD HRADOM V OBCI STREČNO NEBUDÚ V TOMTO OBDOBÍ VYKONÁVANÉ. 

DŇA 12. JANUÁRA 2017 BUDE POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA O ÚPLNEJ UZÁVIERKE CESTY NA NASTÁVAJÚCI VÍKEND DŇA 14. A 15. JANUÁRA 2017! 

                                                                                               

 

                                                                                                  Mgr. Michal Lavrík

                                                                                                      prednosta

21. decembra 2016

   

Ing. Ľubomír Hollý

mobil: 0905 609654

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Na 6. december – Mikuláša sa tešia všetky deti. Ani tento rok nebol iný a Mikuláš s anjelmi prišiel aj medzi deti do materskej školy. Čakali na neho so zatajeným dychom. Na tento deň sa pripravovali svedomito a dlho, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko sa naučili. Ukázali mu, že jeho balíčky plné sladkostí si naozaj zaslúžia. Mikuláš deti pochválil za pekný program, rozdal im balíčky a nezabudol im pripomenúť, že majú poslúchať a správať sa k sebe priateľsky nielen počas vianočných sviatkov, ale aj po celý nasledujúci rok.

Na tomto mieste chcem poďakovať p. Jozefovi Zemančíkovi z Oravského Bieleho Potoka, ktorý finančne prispel materskej škole. Z týchto finančných prostriedkov boli deťom navštevujúcim materskú školu v Podbieli zakúpené mikulášske balíčky.

Všetkým deťom a zamestnancom prajem pokojné prežitie najkrajších sviatkov v roku, radosť v srdci, pokoj na duši a úsmev na tvári.

                                                                                   Mgr.Silvia Lukáčiková