Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Podbieli oznamuje, že školský rok 2017/2018 začína 04.09.2017 - v pondelok:
pre žiakov ZŠ o 8,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Podbieli svätou omšou. Po omši bude pokračovať v budove školy, kde sa žiaci a ich rodičia dozvedia potrebné informácie o organizácii školského roka. Žiaci si prinesú len prezuvky.
Školský klub detí bude v prevádzke pre prihlásených žiakov od utorka 05.09. v čase od 11,15 hod. do 16,00 hod..
Stravovanie v školskej jedálni je potrebné nahlásiť do pondelka 04.09. u vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky na č.t.0435381034.
Prevádzka MŠ začína v pondelok o 6,30 hod.. Rodičia deťom prinesú prezuvky a pyžamo.