Vážení spoluobčania,

v rámci prebiehajúceho mikroprojektu „Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel“ si Vás dovoľujeme srdečne pozvať v utorok 31.októbra 2017 na slávnostné uvedenie značenia cykloturistickej trasy v obci Podbiel do užívania. Začiatok je o 14.00 hod. pri novom oddychovom mieste pri rodinnom dome p.Františka Pazúrika. Prineste si aj bicykle. O občerstvenie bude postarané.