Chochołów 10.-12.augusta 2018

Projekt je realizovaný v spolupráci projektových partnerov Okresné kultúrne centrum v Nowom Targu a Obec Podbiel.

viď propagačné video: https://www.youtube.com/watch?v=06T_VO8CMx4&feature=share

PROGRAM

10. august (piatok)
10.00 h. - začatie výstavby drevenej chaty a tesárske aj remeselné exhibície
12.00 h. - slávnostné otvorenie expozície Poľsko - slovenské Ciesielskie Śpasy

11. august (sobota)
10.00 - 18.00 h. - expozícia „Poľsko - slovenské Ciesielskie Śpasy”
11.00 h. - súťaž v používaní machu v stavebníctve
13.00 h. - súťaž tesárov

12. august (nedeľa)

10.00 - 18.00 h. - expozícia „Poľsko - slovenské Ciesielskie Śpasy”
14.00 h. - vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

+ každodenné tesárske a remeselné exhibície a výstavba drevenej chaty naživo.

Pravidlá sútaže tesárov pre expozíciu „Poľsko - slovenské Ciesielskie Śpasy v Chochołowie":
1. Súťaž spočíva v tom, aby súťažiaci zrealizoval (postavil) podhalianský „roh stavby” v polkruhovom nosníku. Druh rohu stavby si vyberie sám súťažiaci - pravý, ľavý, krížový alebo roh s oblapom.
2. Každý druh rohu stavby bude oceňovaný samostatne.
3. Počas súťaží je možné používať iba tradične nástroje - sekera, dláto, píla, „s ručným pohonom".
4. Hodnotiť bude komisia, ktorá bola povolaná organizátorom sútaže. Pri hodnotení bude braná do úvahy presnosť, ale aj čas realizácie rohu.
5. Prihlášky budú prijímané telefonicky: p. Tadeusz Watycha, tel. +48 600 408 492, ale aj priamo pred súťažou.

Pravidlá sútaže v používaní machu pre expozíciu „Poľsko - slovenské Ciesielskie Śpasy v Chochołowie":
1. Súťaž spočíva vo vkladaní machu medzi nosníky.
2. Súťažiaci musí vykonať minimálne tri vzorky.
3. Čas trvania sútaže - 2 hodiny.
4. Hodnotiť bude komisia, ktorá bola povolaná organizátorom sútaže. Pri hodnotení bude braná do úvahy presnosť, ale aj čas výkonu rohu.
5. Prihlášky budú prijímané telefonicky: p. Tadeusz Watycha, tel. +48 600 408 492, ale aj priamo pred súťažou.