Spoločnosť ARRIVA Liorbus a.s, Trstená oznamuje občanom, že v mesiaci december 2018 dôjde k zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave pre obdobie platnosti roku 2019.

Žiadame preto všetkých občanov, ktorí využívajú tieto autobusové linky, o nahlásenie pripomienok, resp. návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Tieto je potrebné doručiť na Obecný úrad v Podbieli do 19.09.2018.

 

/OcÚ/