Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018

preberá zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Podbieli dnes do 24.00 hod. na súp.č.412 v Podbieli. (t.č.0905782442)