Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí.
Voľby sa uskutočnia v sobotu 10.novembra 2018 a obyvatelia Slovenska si v nich zvolia primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev na nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022.
V našej obci sa na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bude voliť sedem poslancov (teda rovnaký počet ako je v súčasnosti) a starosta obce na plný úväzok.

O Z N Á M E N I E

Obec Podbiel v súlade s ustanoveniami zákona č.180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje údaje potrebné pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 10.novembra 2018:

Počet obyvateľov 1313

obec Podbiel = jeden volebný obvod č.1

Počet poslancov pre volebný obvod č.1 7

V Podbieli dňa 13.08.2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 10.novembra 2018

Starosta obce Podbiel Slavomír Korčuška podľa ustanovenia § 169 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval dňa 28.08.2018 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10. novembra 2018

pani Mgr.Patríciu Korčuškovú,

referentku Obecného úradu v Podbieli

027 42 Podbiel 210

tel.043/5381031

0905782442

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Keďže v obci je utvorený iba jeden volebný obvod, zapisovateľka miestnej volebnej komisie podľa § 170 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní aj úlohy zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.

Slavomír Korčuška

starosta

Vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 28.08.2018

Zvesené z úradnej tabule obce a webového sídla obce dňa:

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Obec Podbiel zverejňuje v súlade s § 138 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť tiež v listinnej forme starostovi obce.

Lehota na doručenie oznámenia je 11.9.2018.

Zverejnené 30.08.2018