UTVORENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A  URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI
pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018

V súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú v sobotu 10. novembra 2018, ako starosta obce Podbiel v zmysle § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram volebný okrsok a určujem volebnú miestnosť nasledovne:

Volebný okrsok č.1 :
obec PODBIEL

Volebná miestnosť pre konanie volieb :
malá sála kultúrno-športovej haly v Podbieli

V Podbieli 10.09.2018

Slavomír Korčuška
starosta obce