Výbor Spolumajiteľstva bývalých urbarialistov obce Podbiel, p.s., Vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 22.apríla 2018 o 14.00 hod. v priestoroch kultúrno-športovej haly v Podbieli.