Mikroprojekt má chrániť, upevniť a podporovať rozvoj materiálneho kultúrneho dedičstva pohraničia poľsko-slovenského akým je remeslo aj tesárstvo. Tesárstvo je upádajúcou profesiou, tradičným remeslom charakteristickým pre poľsko-slovenské pohraničie. Je stále menej a menej odborníkov, ktorí vedia tradičným spôsobom budovať z drevná využívajúc pri tom tradične nástroje. Bohužiaľ zaniká rozdiel medzi tradičným a moderným stavebníctvom zároveň v Poľsku ako aj na Slovensku.

Cieľom projektu je poukázanie a propagácia spoločného poľsko-slovenského kultúrneho dedičstva - tesárstva vzhľadom na charakteristické drevené stavebníctvo a roubenú architektúru poľsko-slovenského pohraničia: Chochołów a Podbiel. Zvýši to povedomie a vedomosti, ktoré sa týkajú miznúcej profesie tesára a regionálneho stavebníctva poľsko-slovenského pohraničia.

Počas expozície (10-12 Augusta v Chochołowie) budú exhibície poľských a slovenských tesárov a profesii spájajúcich sa z regionálnym stavebníctvom, np kováčstvo, sochárstvo a iné. Na živo bude aj exhibícia robenia sten drevenéj stavby. Hlavnou atrakciou budú preteky tesárov, medzi inými urobenie rohových kameňov (pravý, ľavý atď) a štítu do dreveného domu. Budu aj preteky pre "msorzy-mechoptyków".

Projekt je realizovaný v spolupráci projektových partnerov: Okresné kultúrne centrum v Novom Targu a Obec Podbiel