NEZABUDNIME! Tento víkend si pospíme o hodinu menej. V nedeľu 29. marca nás totiž čaká prechod na letný čas. Znamená to, že o 2:00 v noci si ručičky hodiniek posunieme na 3:00. Začiatok a koniec stredoeurópskeho času určuje vládne nariadenie, ktoré stanovilo zmeny času do roku 2016…

Na tzv. zimný čas opäť prejdeme 25. októbra, keď si ručičky hodiniek vrátime o hodinu späť, teda z 3:00 na 2:00.

zdroj: internet

 

Dňa 21.3.2015 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie šermiarov v Podbieli. Takéto stretnutia sa pravidelne organizujú v zimných mesiacoch, keď majú skupiny menej nabitý program. Ide pri nich predovšetkým o výmenu skúseností, nácvik nových vecí, spoločných postupov pri vystúpeniach a v neposlednom rade aj o priateľské stretnutie kamarátov.

Aby ich neorganizovala stále jedna skupina, pričom aj vzdialenosť hrá svoju rolu, snažia sa organizátori umiestniť stretnutie v iných krajoch Slovenska. Tento rok sme boli druhýkrát poctení  organizovaním tohto stretnutia my. Podotýkam,  že takéto stretnutie sa ešte na Orave neuskutočnilo. Preto patrí vďaka organizátorom: skupine Starí Slovania z Podbiela.

Vypaľovanie suchej trávy je protizákonné. Málokto si uvedomuje, že táto aktivita priamo ohrozuje nielen ľudské životy. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku, životnom prostredí, ale zapríčiní aj ekologické škody. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16.596 € .

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 28.03.2015 06:30 do 28.03.2015 19:30 a od 29.03.2015 06:30 do 29.03.2015 19:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.…

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality :

Číslo odber. miesta  Časť obce  Ulica      Č.domu popisné

9337614                Podbiel     Podbiel   2 

3213148                Podbiel     Podbiel   59 

9337481                Podbiel     Podbiel   149 

3314409                Podbiel     Podbiel   2609 

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Ing. Pavol Pekár

riaditeľ sekcie

Dispečing prevádzkovateľa

distribučnej sústavy

SSE- Distribúcia, a.s.

 

Vážení občania, v dňoch 7. a 8. marca 2015 sa v obci Zuberec na Brestovej budú konať preteky psích záprahov Veľká cena Zuberca 2015. Podujatie organizuje obec Zuberec a dejiskom pretekov je areál Múzea oravskej dediny. Štart pretekov je v sobotu a v nedeľu o 10:00 hodine v areáli múzea. Pre deti je prepravené vozenie na psích záprahoch…

Ešte raz Vás všetkých srdečne pozývame.

 

V dňoch 13. až 15. februára 2015 bol v Podbieli na výmennom pobyte folklóny súbor Bratov Banasovcov z chorvátskeho Josipovca, konkrétne jeho detská skupina pod vedením pani učiteľky Anici Popovič. Viac ako 50 účastníkov zájazdu prišlo na pozvanie starostu obce Podbiel Slavomíra Korčušku, pretože pred časom sa u nich prezentoval náš Detský folklórny súbor Podbielan. Oficiálnu delegáciu ďalej tvorili p.Mirko Vavra, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku s manželkou a p.Rozalija Kukučka, predsedníčka Matice Slovenskej v Josipovci s manželom. Deti vystúpili v piatok na 16.reprezentačnom plese v Podbieli, v sobotu na spoločnom vystúpení s Detským folklórnym súborom Podbielan a v nedeľu v Nižnej na ukončení Fašiangov. Chorváti boli ubytovaní v rodinách našich folkloristov v Podbieli. Za ochotu a nezištnosť rodičom patrí veľké poďakovanie.