2016

Info vo vestníku.

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file vysledky 21.43 KB 2016-09-30 08:57:25
An Adobe Acrobat file Vysvetlenie SP2 287.21 KB 2016-08-03 10:56:37
An Adobe Acrobat file Vysvetlenie SP1 502.92 KB 2016-07-31 10:11:19
An Adobe Acrobat file Otváranie Ostatné 135.96 KB 2016-08-08 20:06:34
An Adobe Acrobat file Otváranie Kritériá 135.77 KB 2016-08-16 20:13:27
A Microsoft Word file H - JED - formular 174.29 KB 2016-07-15 17:08:04
An Adobe Acrobat file G - Podmienky účasti 220.2 KB 2016-07-15 17:08:09
A Microsoft Word file F - Návrh na plnenie kritérií 13 KB 2016-07-15 17:08:04
An Adobe Acrobat file E - projektová dokumentácia 3.62 MB 2016-07-15 17:08:08
A Microsoft Word file D - Obch.podm. dodania predmetu zákazky - Zmluva o dielo 56.37 KB 2016-07-15 17:08:04
An Adobe Acrobat file D - Obch.podm. dodania predmetu zákazky - Príloha č.1 189.15 KB 2016-07-15 17:08:05
A Microsoft Excel file C- výkaz výmer 47 KB 2016-07-15 17:08:09
An Adobe Acrobat file B - Opis predmetu zákazky 190.54 KB 2016-07-15 17:08:05
An Adobe Acrobat file A - Pokyny na zhotovenie ponuky 410.44 KB 2016-07-15 17:08:05