Plán zasadnutí OZ na rok 2018:

  • Január           26.01.2018
  • Marec            02.03.2018
  • Apríl              13.04.2018
  • Máj                18.05.2018
  • Jún                15.06.2018
  • September    28.09.2018
  • December     určí starosta po komunálnych voľbách