Plán zasadnutí OZ na rok 2016:

  • Január        22.01.2016
  • Apríl           08.04.2016
  • Jún             17.06.2016
  • August        26.08.2016
  • Október       21.10.2016
  • December    09.12.2016