ČísloNázov zmluvyPredmet zmluvyCena (€ s DPH)Dátum podpisuDátum zverejnenia
1Adobe Acrobat iconZmluva o nájmePrenájom nebytových priestorov - kultúrno-športová halu pre DFS Podbielan, skupinu Starí Slovania, skupinu Florbal Kudzbel a Florbal Matuch25 / týždeň3/1/20113/1/2011
2Adobe Acrobat iconZmluva o nájmePrenájom nebytových priestorov - jazyková učebňa na vykonávanie záujmovej činnosti jazykových krúžkov základnej školy a materskej školy10 / deň3/1/20113/1/2011
3Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaNákup pôdy Jozefom Lofajom od obce Podbiel o výmere 28,95 m2564.121/2/20111/2/2011
4Adobe Acrobat iconZmluva o dieloProjektová dokumentáci na rekonštrukciu kotolne a zmenu palivovej základne v kultúrno-športovej hale3500 + DPH8/3/20118/3/2011
5Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaNákup pôdy Róbertom Kubošom
6Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaNákup pôdy obcou Podbiel o výmere 261.68 m2366.3512/4/201112/4/2011
7Adobe Acrobat iconDoplnok zmluvy o nájmeÚprava cenu nájmu pre Emíliu Kanderkovú30 / rok29/4/20111/5/2011
8Adobe Acrobat iconDoplnok zmluvy o nájmeÚprava ceny nájmu pre Jozefa Dolníka700 / rok4/5/20111/5/2011
9Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaNákup pozemku o výmere 8,5 m2 Jaroslavom Habáňom280.5016/5/201116/5/2011
10Adobe Acrobat iconZmluva o dieloRenovácia ríní, zvodov a podbitia strechy na objekte Základnej školy s materskou školou Podbiel480023/5/201123/5/2011
11Adobe Acrobat iconZmluva o dieloVypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb60030/5/201130/5/2011
12Adobe Acrobat iconZmluva o dieloVýmena plastových okien na objekte Materskej školy Podbiel9931.826/6/20116/6/2011
13Adobe Acrobat iconZmluva o zabezečení kultúrneho vystúpeniaKultúrne vystúpenie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice2508/6/20118/6/2011
14Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaPredaj pozemkov na základe žiadosti Henriety Gányovicsovej ako jedinej dedičky zo závetu po nebohom Jozefovi Drndjakovi0.339/6/20119/6/2011
15Adobe Acrobat iconZmluva o zabezečení kultúrneho vystúpeniaKultúrne vystúpenie Folklórneho súboru Račan z Oščadnice1009/6/20119/6/2011
16Adobe Acrobat iconZmluva o zabezečení kultúrneho vystúpeniaKultúrne vystúpenie Folklórneho súboru Liptov z Ružomberka2009/6/20119/6/2011
17Adobe Acrobat iconNájomná zmluvaÚprava ceny nájmu pre Obec Podbiel180 / rok13/6/201113/6/2011
18Adobe Acrobat iconZmluva o zabezečení kultúrneho vystúpeniaKultúrne vystúpenie Folklórnej skupiny Janoštínovci zo Zuberca6014/6/201114/6/2011
19Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaO prevode nehnuteľností15/6/201115/6/2011
20Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaO prevode nehnuteľností868.9215/6/201115/6/2011
21Adobe Acrobat iconZmluva o zabezečení kultúrneho vystúpeniaKultúrne vystúpenie Folklórneho súboru Lúčan z Lúčok5020/6/201120/6/2011
22Adobe Acrobat iconZmluva o zabezečení kultúrneho vystúpeniaKultúrne vystúpenie Divadelného súboru Trstená10027/6/201127/6/2011
23Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyŠportová hala28/6/201128/6/2011
24Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyDom smútku28/6/201128/6/2011
25Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyVerejné osvetlenie28/6/201128/6/2011
26Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObec Podbiel28/6/201128/6/2011
27Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyVerejné osvetlenie28/6/201128/6/2011
28Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyVerejné osvetlenie28/6/201128/6/2011
29Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyZákladná škola28/6/201128/6/2011
30Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyMaterská škola28/6/201128/6/2011
31Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyPožiarna zbrojnica28/6/201128/6/2011
32Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyVerejné osvetlenie28/6/201128/6/2011
33Adobe Acrobat iconZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyVysielač28/6/201128/6/2011
34Adobe Acrobat iconZmluva o zabezpečení ozvučenia XX. Ročníka PFSZabezpečenie ozvučenia veľkej sály kultúrno - športovej haly a amfiteátra na Bpbrovej rali27029/6/201129/6/2011
35Adobe Acrobat iconZámenná zmluvaVýmena podielov na pozemkoch97.907/7/20117/7/2011
36Adobe Acrobat iconZmluva o nájme pozemkuPrenájom pozemku o výmere 25 m2 Slovak Telekomu55 / rok7/7/20117/7/2011
37Adobe Acrobat iconDoplnok k zmluve o nájme nebytových priestorovÚprava ceny nájmu a vzájomných vzťahov429.53 / 3 mesiace1/8/20111/8/2011
38Adobe Acrobat iconKúpno - predajná zmluvaPožiarne cisternové vozidlo Š 706 s príslušenstvom33202/8/20112/8/2011
39Adobe Acrobat iconKúpna zmluvaNákup pozemkov o výmere 39,81 m255,734/8/20114/8/2011
40Adobe Acrobat iconZmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby: "Chodník pre chodcov - Podbiel - Ulica"350026/8/201126/8/2011
41Adobe Acrobat iconDarovacia zmluvaFinančný dar za účelom realizácie projektu "S fujarou do školských lavíc"29017/10/201117/10/2011
42Adobe Acrobat iconZmluva o nájmeNájom za prevádzkovanie športovej činnosti členov TJ TATRAN Oravský Biely Potok8 / hodina11/11/201111/11/2011
43Adobe Acrobat iconDoplnok zmluvy o poskytovaníslužieb pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiDodávateľské plnenie povinností66 / mesiac5/12/20115/12/2011