Vážení občania, milé deti,

tak ako každý rok, aj v tomto roku zavíta do našej obce Mikuláš. V stredu 06.decembra 2017 o 15.30 hod. začne so svojim sprievodom obchôdzku po uliciach našej obce. 

Všetky deti nech ho čakajú pred svojimi domami, aby ich mohol Mikuláš obdarovať sladkým balíčkom. O jeho trase cez dedinu Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

P o z v á n k a


Obec Podbiel v zastúpení starostom Slavomírom Korčuškom

Vás pozýva

na spoločné stretnutie vlastníkov pozemkov v lokalitách Mlynisko a Lány, k.ú.Podbiel,
so zástupcami zhotoviteľa pripravovaného projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.Podbiel a zástupcami pozemkového úradu, ktoré sa uskutoční

dňa 03.decembra 2017 (nedeľa)
o 15.00 hod. v kultúrno-športovej hale v Podbieli

za účelom oboznámenia sa so zámerom Obce Podbiel vyporiadať vlastnícke práva k pozemkom v týchto lokalitách obce Podbiel formou jednoduchých pozemkových úprav .

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť!

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

  1. Aktívny mládežník - mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.
  2. Aktívny občan - osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu.
  3. Top starosta / primátor- osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
  4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži - nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
  5. Top čin ľudskosti - významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť: právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017 elektronickou formou na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , do predmetu správy uviesť "ocenenie 2017" alebo písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominačný hárok.

Nominácia musí obsahovať:

  1. pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity a profilovú fotografiu.
  2. pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude 14. decembra 2017.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR a Žilinského samosprávneho kraja. S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Kontakt: Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , www.rmzk.sk

OZNAM Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne 

Nastáva čas chladného a sychravého počasia, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje
obydlia. Toto „vykurovacie obdobie“ je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko sa mnohé domácnosti opäť vracajú k vykurovaniu
pevným palivom, čo je spôsobené najmä zdražovaním plynu a elektrickej energie. Komíny,
dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na ich prevádzkovanie,
vykonávanie kontrol, čistenie, ako aj na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však toto
často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V poslednej dobe najviac
požiarov rodinných domov vzniká práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.