Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko a možno jedno z nich bude práve vo vašom okresnom meste.

Ihrisko Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 €.

https://zihadielko.lidl.sk/

Informácia Okresného úradu Žilina, Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina o prejazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine  od dňa 24. decembra 2016 do 13. januára 2017 v súvislosti s realizáciou projektu sanácie skalného brala pod hradom Strečno:

 

V OBDOBÍ OD 24. DECEMBRA 2016 DO 13. JANUÁRA 2017 BUDE CESTA I/18 V STREČNIANSKEJ ÚŽINE PREJAZDNÁ BEZ OBMEDZENÍ. 

SANAČNÉ PRÁCE NA SKALNOM BRALE POD HRADOM V OBCI STREČNO NEBUDÚ V TOMTO OBDOBÍ VYKONÁVANÉ. 

DŇA 12. JANUÁRA 2017 BUDE POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA O ÚPLNEJ UZÁVIERKE CESTY NA NASTÁVAJÚCI VÍKEND DŇA 14. A 15. JANUÁRA 2017! 

                                                                                               

 

                                                                                                  Mgr. Michal Lavrík

                                                                                                      prednosta

21. decembra 2016

   

Ing. Ľubomír Hollý

mobil: 0905 609654

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Na 6. december – Mikuláša sa tešia všetky deti. Ani tento rok nebol iný a Mikuláš s anjelmi prišiel aj medzi deti do materskej školy. Čakali na neho so zatajeným dychom. Na tento deň sa pripravovali svedomito a dlho, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko sa naučili. Ukázali mu, že jeho balíčky plné sladkostí si naozaj zaslúžia. Mikuláš deti pochválil za pekný program, rozdal im balíčky a nezabudol im pripomenúť, že majú poslúchať a správať sa k sebe priateľsky nielen počas vianočných sviatkov, ale aj po celý nasledujúci rok.

Na tomto mieste chcem poďakovať p. Jozefovi Zemančíkovi z Oravského Bieleho Potoka, ktorý finančne prispel materskej škole. Z týchto finančných prostriedkov boli deťom navštevujúcim materskú školu v Podbieli zakúpené mikulášske balíčky.

Všetkým deťom a zamestnancom prajem pokojné prežitie najkrajších sviatkov v roku, radosť v srdci, pokoj na duši a úsmev na tvári.

                                                                                   Mgr.Silvia Lukáčiková

 

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, predložil v súlade s § 9 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") Správu o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK".

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods.2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a taktiež na adrese:

http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov

Písomné stanovisko je možné doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.M.R.Štefánika č.1, 010 01  Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 03.01.2017 o 10.00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49  Žilina.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Podbieli oznamuje, že všetky poplatky za pobyt žiaka v ŠKD, dieťaťa v MŠ a za stravu v ŠJ sa budú môcť uhrádzať od 01.01.2017 už len priamo na bankový účet školy ( nie v hotovosti). Všetky potrebné informácie Vám oznámi riaditeľka školy, zástupkyňa školy pre MŠ alebo vedúca školskej jedálne. Svoje dotazy môžete posielať aj e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na tel.č.: ZŠ - 53810448, MŠ - 5381034, ŠJ - 5381034.

 

Vážení občania, milé deti,

tak ako každý rok, aj v tomto roku zavíta do našej obce Mikuláš. V sobotu 03.decembra 2016 o 11.00 hod. začne so svojim sprievodom obchôdzku po uliciach našej obce. 

Všetky deti nech ho čakajú pred svojimi domami, aby ich mohol Mikuláš obdarovať sladkým balíčkom. O jeho trase cez dedinu Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.