Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).“ Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Uhoľné sklady Anna Koleštíková UKO Tvrdošín oznamujú svojim zákazníkom začiatok JARNEJ AKCIE!

Ponúkame: hnedé uhlie Bílina, čierne uhlie, ekohrášok, koks, brikety za najnižšie ceny v roku!…

Okrem zlacneného uhlia máme aj výrazné zľavy na doprave!

Pri nákupe uhlia nad 20 metrákov dostanete darček- PEPO a KOMINÍČEK.

V ponuke aj dunajský piesok a štrky rôznych frakcií!

Bližšie informácie o jarnej akcii uhoľných skladov Anna Koleštíková UKO Tvrdošín na tel.č. 043/5322411 a 043/5322077 alebo mob.: 0903 527 356, 0918 521 102, alebo na stránke www.uko.sk

 

ZŠ s MŠ v Nižnej pozýva všetkých rodičov na DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ, ktorý sa uskutoční 13. apríla 2016.

Pozývame Vás na vyučovacie hodiny, počas ktorých si ktokoľvek z rodičov, ale aj priateľov školy môže slobodne nazrieť na vyučovací proces, kde deti ukážu čo vedia z jednotlivých predmetov, ako pracujú v skupinách, riešia problémy, navzájom si pomáhajú…

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Nižnej

V sobotu 19. marca 2016 sa výnimočného životného jubilea 100 rokov dožila naša spoluobčianka p. Františka Brunčiaková. K tejto mimoriadnej udalosti jej prišli zagratulovať aj zástupcovia obce Podbiel, členovia sociálnej komisie a Ženská spevácka skupina Senková. Po zápise do pamätnej knihy si v príjemnej atmosfére všetci zasievali niekoľko ľudových piesní a oslávenkyni zaželali ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov.

foto: Viera Ursínyová

Pri príležitosti Svetového dňa vody oznamuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne všetkým záujemcom z radov občanov, že dňa 21. marca 2016, t.j. v pondelok bude zabezpečovať bezplatné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody, kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov súvisiacich s pitnou vodou.

Vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov nebudú vyšetrované. Konzultácie Vám podajú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia osobne alebo na t.č. 0915 468 180, 043/5504 830, 822 a 834.