Vo štvrtok 27. 04. 2017 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

 

Vývoz papiera z podomového vrecového zberu sa v našej obci uskutoční až 30. mája 2017. Vrecia s papierovým odpadom bude potrebné vyložiť na viditeľné a prístupné miesto už od ranných hodín (výjazd zberových vozidiel o 6:00).

Do odpadového vreca na papier patrí:

– novinový papier, reklamné letáky, časopisy, knihy bez tvrdého obalu, kancelársky papier, kartón, lepenka a podobne.

Do odpadového vreca na papier nepatrí:

– znečistený papier alebo lepenka, papier kontaminovaný nebezpečnými látkami (farby, oleje), mastný papier, TETRA-PACK, použité vreckovky a utierky a podobne.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Ženská spevácka skupina Senková a Obecný úrad v Podbieli Vás pozývajú na tradičné ukončenie Fašiangov v Podbieli spojené s pochovávaním basy, ktoré sa uskutoční v utorok 28.februára 2017 so začiatkom o 19.00 hod. v Reštaurácii p.Jozefa Korčušku. O občerstvenie a dobrú zábavu bude postarané. 

 

Základná škola s materskou školou v Podbieli Vás pozýva na detský fašiangový karneval, ktorý sa bude konať v pondelok 27.02.2017 o 15,00 hod. v kultúrnošportovej hale v Podbieli.

V sobotu 11.februára 2017  o 11.00 hod. našu obec opäť navštívi Slameník. Je to tradičná ľudová postava, ktorá prináša trochu zábavy a dobrej nálady. Vysoký mládenec so zvoncami v sprievode so starejším, gazdinou, cigánkami, parobkami, maskami a samozrejme s ľudovou muzikou. 

Sprievod obíde celú obec. Počas tohto sprievodu obdarovávajú občania a domácnosti sprievod rôznymi darmi (vajíčka, slanina, klobása, koláče a pod.), ktoré odoberajú do košíkov dievčatá a gazdiná. Starejší zas domácich ponúkne poháričkom a pozýva všetkých občanov na večernú zábavu o 19.00 h.– posedenie, na ktorom si všetci budú môcť pochutnať na gazdovských stoloch. Na zábave je vítaná každá maska a každý sa môže zapojiť do bohatej ľudovej tomboly. Všetky masky sa samozrejme môžu zúčastniť pochodu so Slameníkom dedinou, a takisto nebude chýbať vyhodnotenie najlepšej masky dňa. Pre záujemcov sú pripravené rôzne súťaže. O skvelú zábavu a pestrý program je postarané. Taktiež budete môcť vyhrať rôzne užitočné veci v ŠPECIÁLNEJ TOMBOLE!!! Tešíme sa na vašu účasť!

ŠK Oravaman Nižna a SKI Centrum Uhliská Nižná  vás pozývajú na lyžiarske preteky v obrovskom slalome, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 5. 2. 2017 v areáli SKI Centrum Uhliská v Nižnej.

Pretekov sa môžu zúčastniť žiaci základných a materských škôl spolu s rodičmi…

Trať bude postavená tak, aby ju zvládol každý, kto ovláda základy lyžovania. Pre najmenších bude pripravená jednoduchá trať s veselými bránkami. Každý, kto bude potrebovať pomoc, môže absolvovať preteky spolu so svojím rodičom, prípadne inštruktorom z ŠK Oravaman a SKI Centrum Uhliská.

Každý pretekár dostane medailu. Prví traja z každej kategórie získajú poháre a diplomy.

Po skončení pretekov si budú môcť spolu zasúťažiť rodičia s deťmi v zábavnej netradičnej disciplíne.

Na konci budeme zo všetkých zúčastnených pretekárov losovať výhercov zaujímavých cien.

 

Organizačný výbor

Obecný úrad v Podbieli Vás srdečne pozýva na 18.reprezentačný ples obce Podbiel, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.februára 2017 od 19.00 h. v kultúrno-športovej hale v Podbieli. Do tanca hrá hudobná skupina Golf a DJ Marcel. Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade v Podbieli v úradných hodinách alebo na tel.č.043/5381031.

 

Ambulancia MUDr. Chromého oznamuje občanom, že z dôvodu PN nebude ordinovať obidva štvrtky t.j. 19.1. a 26.1.2017.

Akútne stavy zastupuje ambulancia MUDr. Fukasa na Medvedzí.

 

Ďakujeme za pochopenie !

 

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko a možno jedno z nich bude práve vo vašom okresnom meste.

Ihrisko Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 €.

https://zihadielko.lidl.sk/