Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, predložil v súlade s § 9 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") Správu o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK".

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods.2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a taktiež na adrese:

http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov

Písomné stanovisko je možné doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.M.R.Štefánika č.1, 010 01  Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 03.01.2017 o 10.00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49  Žilina.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Podbieli oznamuje, že všetky poplatky za pobyt žiaka v ŠKD, dieťaťa v MŠ a za stravu v ŠJ sa budú môcť uhrádzať od 01.01.2017 už len priamo na bankový účet školy ( nie v hotovosti). Všetky potrebné informácie Vám oznámi riaditeľka školy, zástupkyňa školy pre MŠ alebo vedúca školskej jedálne. Svoje dotazy môžete posielať aj e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na tel.č.: ZŠ - 53810448, MŠ - 5381034, ŠJ - 5381034.

 

Vážení občania, milé deti,

tak ako každý rok, aj v tomto roku zavíta do našej obce Mikuláš. V sobotu 03.decembra 2016 o 11.00 hod. začne so svojim sprievodom obchôdzku po uliciach našej obce. 

Všetky deti nech ho čakajú pred svojimi domami, aby ich mohol Mikuláš obdarovať sladkým balíčkom. O jeho trase cez dedinu Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Pánu Bohu, ktorý riadi časy a udalosti, si v týchto dňoch uvedomujeme, že sa náš život odvíja vo významných časoch. O niekoľko dní sa v Cirkvi ukončí mimoriadny rok milosrdenstva, ktorý sme prežili v znamení milosrdnej Božej lásky. Usilovali sme sa zorganizovať viaceré pekné podujatia, ktoré nám pripomínali a pomáhali osvojiť si duchovné posolstvo tejto témy, ktorú nám do pozornosti dal Svätý Otec František.

Vedeli ste, že v Námestove spadol meteorit? Alebo, že Oravský hrad je najkrajší na Slovensku? Naša história je pestrá, no bohužiaľ o nej vieme strašne málo. V Kultúrnom dome Námestovo sa preto už v decembri uskutoční prvá veľká výstava Oravskej histórie na Slovensku. Zapojiť sa môžete aj Vy!

Oslovte svojich starých rodičov a susedov – ak vlastnia naozaj starý predmet hodný vystavenia na tejto výstave, zavolajte nám alebo pošlite SMS a my sa Vám ozveme.

Každý prepožičaný predmet sa zaradzuje do súťaže o 200 eur! Viac informácií získate a Váš artefakt prihlásite na telefónnom čísle 0911 383 667.

Hovorí sa: „Kto nepozná svoju minulosť je odsúdený prežiť ju znova.“ Od 1.decembra 2016 do 31.januára 2017 máte preto jedinečnú príležitosť vidieť staré historické predmety a knihy, obrazy, dokumentárne filmy o Orave a spoznať dobu v ktorej žili naši predkovia.

Tešíme sa na Vás !

S pozdravom

Miroslav Škombár a Miro Jagnešák

Flexhouse s.r.o. Námestovo

kontaktujte nás/0911 383 667

 

GARBIAR Stavebniny v spolupráci s V.I.A.C. – Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej, vytvorili grantový program na podporu oravských rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Program je zameraný na rodiny, ktoré sa nachádzajú v nejakej sociálnej núdzi. Niektoré môžu mať  člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím, či život ohrozujúcou chorobou, iní sa trápia so závislosťou, ďalší zase vychovávajú deti ako osamelí rodičia a chýba im mama, alebo otec a stretávame sa aj s rodinami, ktorým chýbajú prostriedky na zabezpečenie základných potrieb ako sú jedlo, oblečenie, teplo…

Preto pozývame a vyzývame ľudí, ktorí chcú, môžu a cítia, že im záleží na iných, aby sa zapojili do grantového programu „Viac pre rodinu“. Spoločne tak môžeme priniesť radosť tam, kde na ňu nemajú veľa dôvodov.

O grant môžu požiadať jednotlivci a kolektívy pre konkrétnu rodinu, ale tiež samotné rodiny pre seba.  Maximálna výška podpory je 300 Eur na rodinu.

Žiadať môžete vyplnením online žiadosti, ktorú nájdete na www.ozviac.sk, kde sa dozviete aj všetky potrebné informácie. Uzávierka podávania žiadostí je 20. 11. 2016 do 24.00 hod.

 

Kontakt:

Web: www.ozviac.sk

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel: 0907 694 004